O Eterno Feminino

TÍTULO: O Eterno Feminino.
AUTOR: Xosé Abad.
FICHA TÉCNICA: A exposición consta de 18 fotografías de 120 X 80 cm. a cor, listas para expor, e 18 pés de foto.


[…] Xosé Abad abre ventás a realidades que sempre están aí, aínda que non poidamos velas. Realidades protagonizadas por mulleres que nunca desfalecen e que, aínda que ó ollo pouco atento poidan parecerlle as grandes perdedoras da Historia, en verdade sustentan, co seu heroísmo cotiá, os poucos logros que valen a pena da propia Historia que ameaza con arrasalas. […] (Maruja Torres).
[…] Quizáis o que identifique ás fotos é esa realidade inxusta, dolorosa, que atopamos en calquiera parte del mundo, e que non só non debe eternizarse ,senón que todos e todas debemos se-los artífices dunha forma de vida distinta á que se reflexa nesa realidade fotografada por Xosé Abad […] (Cristina Almeida).

 

Idiomas